Innehar F-skatt. Kortare eller längre uppdrag. exempel - Bokföring och  bokslut - Ekonomistyrning - Avdelningens löpande arbete - Organisera och ordna rutiner - Löneadministration - Val och implementering av mjukvara - Utredningar   gör det enkelt om möjligt