exempel - Bokföring och  bokslut - Ekonomistyrning - Avdelningens löpande arbete - Organisera och ordna rutiner - Löneadministration - Val och implementering av mjukvara - utbilda i användning av mjukvara och hårdvara - Utredningar   gör det enkelt om möjligt Film rekommendation: Bad day at Black Rock